Friday, 20/07/2018 - 08:01|
TRANG ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHỢ MỚI
 • Trần Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ công tác HSSV
  • Điện thoại:
   0986383240
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đinh Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn THCS
  • Điện thoại:
   02812215369
  • Email:
   thuhuongpgdcm@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Nụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0281.3864.592
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Quốc Đoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phổ cập
  • Điện thoại:
   0281.3864303
  • Email:
   doanyencu668@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Tuấn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên KT&KĐCL
  • Điện thoại:
   0281.2215.369
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Quang Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thống kê, tổng hợp
  • Điện thoại:
   0281.2215.369
  • Email:
   hiep.pgdchomoi@backan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên tiểu học
  • Điện thoại:
   0281.3864.303
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đàm Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ chức cán bộ
  • Điện thoại:
   0281.3864.084
  • Email:
   minhtuan.pgdchomoi@backan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên mầm non
  • Điện thoại:
   0281.3864.303
  • Email:
   hoanghoa.pgdchomoi@backan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đinh Văn Trác
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn ngành
  • Điện thoại:
   0281.3864.084
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nông Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0281.2215.369
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0281.3864.303
  • Email:
   Hoangdao.pgdchomoi@Backan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: