Sunday, 18/04/2021 - 06:56|
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHỢ MỚI THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   01274428323
 • Trần Quang Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0985110698
  • Email:
   hiep.pgdchomoi@backan.edu.vn
 • Phạm Thị Nụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0968182952
 • Trần Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ công tác HSSV
  • Điện thoại:
   0986383240
 • Đinh Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn THCS
  • Điện thoại:
   02812215369
  • Email:
   thuhuongpgdcm@gmail.com
 • Hoàng Tuấn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên KT&KĐCL
  • Điện thoại:
   0281.2215.369
 • Hoàng Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên mầm non
  • Điện thoại:
   0281.3864.303
  • Email:
   hoanghoa.pgdchomoi@backan.edu.vn
 • Đinh Văn Trác
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn ngành
  • Điện thoại:
   0281.3864.084