Chủ nhật, 18/04/2021 - 07:18|
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHỢ MỚI THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025
 • Phần mềm trộn đề trắc nghiệm 64bit
  | Phòng GD&ĐT Chợ Mới | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm
  | Phòng GD&ĐT Chợ Mới | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tư liệu 10 năm thành lập huyện Chợ Mới
  | Phòng GD&ĐT Chợ Mới | 112 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tư liệu 10 năm thành lập huyện Chợ Mới
 • Tư liệu 20 năm thành lập huyện Chợ Mới
  | Phòng GD&ĐT Chợ Mới | 141 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Dự thảo + Phiếu hỏi góp ý Luật GD
  | Phòng GD&ĐT Chợ Mới | 119 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu đo lường sự hài lòng của người dân
  | Phòng GD&ĐT Chợ Mới | 137 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm SPSS 20
  | Phòng GD&ĐT Chợ Mới | 152 lượt tải | 0 file đính kèm
  Phần mềm phân tích số liệu thống kê