Chủ nhật, 18/04/2021 - 06:58|
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHỢ MỚI THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 30 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Phòng GD&ĐT

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          b) Cơ quan phối hợp: Cơ sở giáo dục mầm non, phòng giáo dục và đào tạo, phòng tài chính.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người. Phòng GD&ĐT

Cơ sở giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo, phòng lao động - thương binh và xã hội.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Phòng GD&ĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng giáo dục và đào tạo; Cơ sở giáo dục.

Thủ tục hành chính
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Sở GD-ĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến (chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố) theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến (chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác);

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trường nơi đến hoặc Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến.

Thủ tục hành chính
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Phòng GD&ĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.

Thủ tục hành chính
Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Phòng GD&ĐT

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo.

Thủ tục hành chính
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Phòng GD&ĐT

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thủ tục hành chính
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Sở GD-ĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện (đối với cấp giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường) hoặc Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp giấy phép dạy thêm học thêm trong nhà trường).

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Sở GD-ĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính
Thủ tụcsáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Sở GD-ĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trở lại Sở GD-ĐT

 Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính
Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Sở GD-ĐT

 Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực