Sunday, 21/10/2018 - 02:38|
TRANG ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHỢ MỚI
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 7 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Phòng GD&ĐT

 Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng GD&ĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Phòng GD&ĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng GD&ĐT

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Phòng GD&ĐT

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Phòng GD&ĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính
Giải thể trường trung học cơ sở(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Phòng GD&ĐT

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính